Browse By

Donos do opieki społecznej

Każdy znalazł się zapewne przynajmniej raz w sytuacji, kiedy zaszła konieczność podjęcia pewnych działań, które mogłyby komuś pomóc lub nawet zapobiec tragedii. Nie zawsze jednak wiadomo, gdzie interweniować. Wśród instytucji, do których można się zwracać w określonych okolicznościach znajdują się ośrodki pomocy społecznej.

Trafia tam sporo donosów, chociaż co prawda nie taką skalę jak w przypadku urzędów skarbowych czy ZUS-u. Bardzo często skargi te piszą na siebie sąsiedzi – ma to miejsce zazwyczaj wówczas, kiedy okazuje się, że jedna osoba otrzymuje wyższe świadczenia z pomocy społecznej niż ktoś inny. Jak pokazuje praktyka, tylko niewielki odsetek takich donosów znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Należy tu zaznaczyć, iż nie wolno uogólniać, ponieważ czasami donos może ocalić komuś życie. Pracownicy socjalni niejednokrotnie są informowani o tym, że w jakiejś rodzinie nie dzieje dobrze – zza ściany dochodzą krzyki, odgłosy kłótni i płacz dzieci. Wtedy interwencja jest wskazana. Urzędnicy mają w obowiązku sprawdzić każdy donos – nawet anonim.

Wysyłając pismo do pomocy społecznej, trzeba opisać sytuację, a także podać dane (domniemanego) sprawcy. Wskazane jest załączenie dowodów, o ile oczywiście jest się w posiadaniu takowych. Jeżeli zdarzały się interwencje ze strony policji, koniecznie trzeba ten fakt w piśmie uwzględnić – to ważne, ponieważ gdy donos się potwierdzi, policjanci mają obowiązek wystąpić w charakterze świadków. Jeśli policja stwierdzi, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy, zakłada tzw. Niebieską Kartę, co później w sądzie jest dowodem wiążącym. Dane teleadresowe ośrodków pomocy społecznej znajdują się na stronach internetowych urzędów gmin i miast oraz w książkach telefonicznych. Można też zadzwonić na Niebieską Linię – jest to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (poradnia telefoniczna: 22 668-70-00; adres strony internetowej: www.niebieskalinia.pl).

Poniżej przykładowy wzór pisma do opieki społecznej:

ScreenShot001