Browse By

PIP

Państwowa Inspekcja Pracy to jedna z tych instytucji, która otrzymuje donosy. Są one składane w głównej mierze przez pracowników, którym nie podoba się to, że ich pracodawcy łamią postanowienia kodeksu pracy i nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Każdy, kto zamierza napisać donos do PIP-u musi pamiętać przede wszystkim o tym, że przedmiotem zainteresowania tejże instytucji nie są skargi anonimowe. W tym przypadku urzędnicy zajmują się tylko i wyłącznie podpisanymi donosami. Skarżący nie musi się obawiać tego, że jego dane zostaną ujawnione – jego anonimowość zostanie zachowana. Ujawnienie danych może mieć miejsce jedynie wówczas, kiedy skarżący wyrazi na to pisemną zgodę. Kolejna sprawa to taka, że trzeba w stosowny sposób udokumentować to, że doszło do naruszenia prawa. Warto zatem posiłkować się dowodami takimi jak np. nagrania audio czy zdjęcia. PIP na sprawdzenie donosu ma ściśle określony czas. Musi bowiem w przeciągu 30 dni udzielić informacji skarżącemu o tym jak przebiegła kontrola i jaki jest jej rezultat. Jeśli nie jest dla autora donosu satysfakcjonujący, ma prawo skierowania sprawy do sądu, jednak dochodzenie praw tą drogą jest kosztowne i skomplikowane.

Co się zaś tyczy samej skargi, nie ma obowiązujących w tym zakresie wzorów. Wskazane jest jednak to, aby pismo było uporządkowane – dzięki temu będzie czytelne i przejrzyste, urzędnicy przywiązują do takich kwestii dość dużą wagę. Pismo powinno zatem zawierać takie dane jak: data jego sporządzenia, adres inspektoratu okręgowego właściwego do rozpatrywania skargi, dane skarżącego oraz treść skargi, która ma zawierać opis konkretnych sytuacji w jakich doszło do łamania prawa.

Przykładowy wzór skargi:

ScreenShot003

ScreenShot004