Browse By

Donos do prokuratury

Każdy może stać się świadkiem przestępstwa. W takich sytuacjach trzeba możliwie jak najszybciej reagować – nie wolno pozostać bezczynnym. W wielu przypadkach jest to obowiązek wynikający z takich, a nie innych przepisów, do przestrzegania których są zobligowani wszyscy obywatele.

Czy złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest donosem? Trudno to traktować w takich kategoriach, albowiem podjęcie opisywanych tu działań może uratować komuś życie. Jeżeli w rachubę wchodzą takie przestępstwa jak np. morderstwo czy zagrożenie terroryzmem, niedopełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej jest zagrożone nawet karą pozbawienia wolności. Instytucjami właściwymi do składania zawiadomień są policja oraz prokuratura.

O czym należy pamiętać, chcąc złożyć zawiadomienie do prokuratury? Przede wszystkim o tym, aby sprawa została przedstawiona jak najbardziej konkretnie. Do prokuratury właściwej dla miejsca zamieszkania (adresy można znaleźć na stronach internetowych lub w książkach telefonicznych) można się zgłosić osobiście lub wysłać stosowne pismo. W przypadku wybrania tej drugiej opcji, nie ma odgórnych  wzorów jakimi należy się kierować. Zawiadomienie może wyglądać dla przykładu w ten sposób:

ScreenShot001

 

Osoba składająca zawiadomienie może w nim opcjonalnie zaznaczyć, iż chce być informowana o wszystkich czynnościach podejmowanych w związku z opisaną sprawą, w tym m. in. o terminach przesłuchań świadków.