Browse By

Urząd skarbowy

Urząd skarbowy jest organem podatkowym pierwszej instancji. Do jego zadań należy m. in. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa podatkowego przez podatników. Jest to jednocześnie jedna z tych instytucji w kraju, do której najczęściej trafiają donosy.

Czego dotyczą donosy do skarbówki?

Kwestia wysyłania donosów do fiskusa wzbudza wiele kontrowersji – jedni traktują to w kategoriach obowiązku obywatelskiego i dbałości u państwowe finanse, dla drugich natomiast jest to przejaw zwykłej zawiści i zazdrości. Faktem jednak jest to, że co roku urzędy skarbowe na terenie kraju otrzymują coraz większe ilości donosów. Szczególne natężenie tego zjawiska można zaobserwować w przeciągu czterech pierwszych miesięcy roku – jest to czas składania zeznań podatkowych. W donosach są poruszane różne sprawy. Przeważnie w rachubę wchodzą konflikty sąsiedzkie i rodzinne, skargi na byłych pracodawców czy na konkurencję etc. Bardzo często skargi dotyczą takich dziedzin jak np. obrót nieruchomościami, obrót paliwami, usługi budowlane, usługi transportowe czy handel kosmetykami.

O czym pamiętać, pisząc donos?

Urzędnicy niejednokrotnie podkreślają, że spora część donosów jest z ich punktu widzenia bezużyteczna – pomimo tego, że są one analizowane. O czym zatem powinny pamiętać osoby noszące się z zamiarem napisania donosu do fiskusa?

Chociaż nie ma tu żadnych odgórnych wzorców, należy mieć na względzie takie kwestie jak:

– donos powinien być podpisany – generalnie urzędy skarbowe nie zajmują się anonimami, za bardziej wiarygodne uznają skargi podpisane; urzędnicy są zobligowani do zachowania w tajemnicy danych osobowych autora, o ile ten nie zezwolił na ich publiczne ujawnienie; jeśli donos jest anonimowy, nie ma później możliwości uzyskania w skarbówce informacji na temat dalszych jego losów,

– donos musi zawierać konkrety – nie może być to wyssana z palca historia, ale rzetelne fakty poparte dowodami w postaci np. fotografii czy zeznań świadków,

– pismo powinno odznaczać się jasną i przejrzystą konstrukcją – należy umieścić na nim dane autora oraz oznaczenie naczelnika urzędu skarbowego, do którego skarga jest kierowana.

Adresów urzędów skarbowych najlepiej jest szukać w Internecie (wpisując w okno wyszukiwarki odpowiednie hasło, np. urząd skarbowy warszawa ochota). Pismo można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź dostarczyć je do urzędu osobiście.

Poniżej przykładowy wzór donosu do urzędu skarbowego:

wzór

Więcej informacji na: http://biznesfeed.pl/donos-do-urzedu-skarbowego/