Browse By

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową instytucją, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jednym z najważniejszych jej zadań jest Dochodzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej. Wiąże się to m. in. z przeprowadzaniem kontroli. Wiele z nich jest wszczynanych na podstawie donosów.

Na co i na kogo skarżą się autorzy donosów?

W donosach do ZUS są poruszane różne sprawy – najczęściej odnoszą się one do kwestii lekarskich i świadczeń rentowych. Są pisane zarówno odręcznie, jak i na komputerze. Autorzy wysyłają je głównie pocztą tradycyjną, ale wykorzystywana jest do tego celu również i poczta elektroniczna. Urzędnicy zatrudnieni w poszczególnych oddziałach ZUS zwracają uwagę na to, iż na przestrzeni kilku ostatnich lat wiele się zmieniło, jeśli chodzi o donosy. Przede wszystkim osoby piszące skargi coraz chętniej podpisują się pod nimi z imienia i nazwiska. Przykładają też sporą wagę do udokumentowania treści pisma poprzez dołączenie odpowiednich załączników – są to np. zdjęcia, filmy kręcone telefonami komórkowymi, wydruki z portali społecznościowych czy nawet raporty z agencji detektywistycznych. Donoszą na siebie nawzajem sąsiedzi, przedsiębiorcy, członkowie rodziny, autorami donosów często są też pracownicy skarżący się na swoich pracodawców.

Jak napisać donos do ZUS?

Co należy zrobić, aby donos był skuteczny – tzn. wywołał efekt w postaci postępowania wyjaśniającego? Należy mieć na uwadze następujące kwestie:

– donos powinien być podpisany – ZUS co prawda przegląda anonimy pod kątem ich użyteczności, ale autor nie ma wówczas możliwości uzyskania informacji dotyczących dalszego losu interesującej go sprawy; ZUS nie ma prawa ujawnić publicznie danych autora, o ile ten nie wyrazi na to zgody,

– dla urzędników najważniejsze są fakty – lanie wody i osobiste porachunki ich nie interesują, tak więc pismo powinno być konkretne i rzeczowe, dowody potwierdzające treść są mile widziane.

Dane adresowe jednostek ZUS znaleźć można na stronie http://www.zus.pl/ – po lewej stronie, w dziale „obsługa klientów”. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór donosu do ZUS (nie ma odgórnie narzuconych wzorców):

ScreenShot001