Browse By

Donos na policję

Policja jest jedną z tych instytucji, do których najczęściej trafiają donosy. Pojawia się jednak w tym momencie pytanie o to czy informowanie policji o popełnieniu przez kogoś przestępstwa (lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa) to donos czy też obywatelska powinność. Należy pamiętać o tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w niektórych sytuacjach złożenie zawiadomienia jest obowiązkowe.

Takowy obowiązek pojawia się wówczas, gdy w rachubę wchodzą ciężkie zbrodnie takie jak morderstwa, czyny przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej czy zagrożenia terroryzmem. Jego niedopełnienie może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje – włącznie z karą pozbawienia wolności. Oczywiście, pisane na policję skargi mają różne podłoże. Niekiedy wynikają one z chęci uprzykrzenia komuś życia. Tu kolejna ważna uwaga – jeżeli zawiadomienie o złożeniu przestępstwa jest fałszywe i celowo złożono je po to, aby zaszkodzić niewinnemu człowiekowi, można zostać za to ukaranym. Grozić za to może grzywna czy nawet kara pozbawienia wolności.

Jeśli ktoś ma poważne podejrzenia co do tego, że prawo zostało pogwałcone, zawiadomienie o tym policji jest jak najbardziej uzasadnione. Na posterunek policji można się zgłosić osobiście, co jest bardzo mile widziane. Istnieją również inne opcje – telefon (997 lub numer posterunku znajdującego się w danej miejscowości) bądź list elektroniczny lub tradycyjny. Decydując się na napisanie listu, trzeba pamiętać o tym, że podpisany ma większą siłę przebicia niż anonim. Istotne jest to, aby zawarte w nim informacje były jak najdokładniejsze – i rzecz jasna zgodne z prawdą. Trzeba również pamiętać o zasadzie domniemania niewinności. Oprócz merytorycznego uzasadnienia dużą wartość mają merytoryczne dowody (o ile jest możliwość, by takowe do pisma dołączyć). W zawiadomieniu można zawrzeć prośbę, aby policja informowała o poszczególnych etapach prowadzonych czynności – jest więc logiczne, że wtedy anonimy odpadają.

Poniżej przykład zawiadomienia o przestępstwie.

ScreenShot001