Browse By

Sąsiad

Polacy bardzo często donoszą na swoich sąsiadów. Część skarg jest merytoryczna i użyteczna z punktu widzenia urzędów, do których takie pisma trafiają, część zaś jest przejawem zawiści i zazdrości, wynika z chęci zrobienia komuś na złość i uprzykrzenia mu życia.

Gdzie kierowane są donosy na sąsiadów?

Oto instytucje, o których Polacy najczęściej donoszą na swoich sąsiadów.

1. Urząd skarbowy.

Najwięcej skarg urzędnicy otrzymują w okresie składania corocznych zeznań podatkowych, a więc od stycznia do końca kwietnia. Autorzy donosów informują fiskus o różnych sprawach – że sąsiad nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, że często jeździ na zagraniczne wczasy, choć nie zarabia wiele, że ukrywa niektóre źródła dochodów itp.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Autorzy donosów wytykają swoim sąsiadom takie rzeczy jak m. in. korzystanie z „lewych” zwolnień lekarskich czy niesłuszne – ich zdaniem – pobieranie świadczeń rentowych.

3. Policja.

Policja bardzo często otrzymuje zawiadomienia o naruszeniu porządku. Nawet, jeśli są to tak naprawdę błahe sprawy – np. niektórym przeszkadzają odgłosy codziennego życia dochodzące zza ściany, to i tak policjanci muszą sprawdzić wezwanie. Co innego natomiast, gdy zachodzi podejrzenie o popełnienie przestępstwa.

4. Prokuratura.

Prokuratura otrzymuje pisma, których autorzy wyrażają obawy, iż doszło do popełnienia przestępstwa – może ono polegać np. o znęcaniu się nad kimś.

5. Opieka społeczna.

Z donosów adresowanych do opieki społecznej urzędnicy przeważnie dowiadują się o tym, że w danej rodzinie źle się dzieje, co przejawia się częstymi kłótniami, krzykami czy krzywdzeniem dzieci.

O czym pamiętać, pisząc donos?

Bez względu na to, do której z wymienionych instytucji donos jest kierowany, powinien on spełniać pewne wymogi, aby można było uznać go za skuteczny – czyli taki, który zaowocował przeprowadzeniem kontroli czy interwencją:

– wskazane jest, by donos był podpisany – urzędnicy często podkreślają, że anonimy są zwykle bezużyteczne, choć oczywiście zdarzają się wyjątki,

– w skardze należy przedstawiać wyłącznie fakty, najlepiej poparte dowodami,

– donos musi trafić do odpowiedniej instytucji, a więc bardzo ważne jest właściwie rozpoznanie sprawy,

– pismo powinno być przejrzyste i napisane zrozumiałym językiem,

– trzeba też pamiętać o tym, że jeśli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało złożone w celu zaszkodzenia niewinnej osobie, grożą za to kary – nie tylko grzywny, ale nawet i pozbawienia wolności.