Browse By

Podatek od umowy o pracę

Czy zmiany zasad rozliczania PIT przełożyły się na zmiany rozliczania pracowników w 2018 r.? To jedno z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie zarówno pracodawcy, jak i osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Kwota wolna od podatki i minimalna pensja w górę

Przy rozliczaniu PIT za 2017 r. obowiązują nowe zasady, które wynikają m.in. z podniesienia kwoty wolnej od podatku. W minionym roku wynosiła ona 6600 zł, w 2018 r. natomiast wzrosła do poziomu 8000 zł. W ramach przypomnienia: kwota wolna od podatku to uzyskana po odliczeniach kwota dochodu, przy której podatnik nie płaci podatku. Kolejną istotną kwestią jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. kształtuje się ono na poziomie 2100 zł brutto.

Wzrost kwoty wolnej od podatku oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę nie spowodował zmian w rozliczeniach pracowników. W 2018 r. odbywa się to na takich samych zasadach, jak miało to miejsce do tej pory. Zastosowanie znajdują tu przepisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Kwota zmniejszająca podatek uwzględniana jest przy wyliczaniu podatku. Jest ona ściśle powiązana z dochodami osoby zatrudnionej na umowę pracę. Jej wysokość to:

– 1440 zł – przy dochodzie od 0 zł do 8000 zł,

– 1440 zł-[: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł] – przy dochodzie powyżej 8000 zł do 13000 zł włącznie,

– 556,02 zł – przy dochodzie powyżej 13000 zł do 85528 zł włącznie,

– 0 zł – przy dochodzie powyżej 85528 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy

Kwoty zmniejszającej podatek nie wolno mylić z zaliczkami na podatek dochodowy, które podatnik płaci w ciągu całego roku, a nie na okoliczność składania rocznego zeznania podatkowego. Zaliczki można obniżyć o 46,33 zł – czyli o 1/12 z 556,02 zł. Aby skorzystać z takiej opcji, pracownik musi złożyć specjalne oświadczenie, w którym informuje o tym, że w danym roku podatkowym jego dochody nie przekroczą 85528 zł i że z tego właśnie tytułu chce rozliczać kwotę zmniejszającą podatek. Uwaga: bardzo ważne jest termin złożenia oświadczenia – ma to nastąpić przed pierwszą w danym roku podatkowym wypłatą wynagrodzenia.