Browse By

Rachunkowość a księgowość – najważniejsze różnice

Osoby, które dopiero od niedawna prowadzą własną firmę lub przymierzają się do założenia biznesu, najczęściej nie mają wiedzy na temat spraw związanych z podatkami, aspektami prawnymi i rozliczaniem się. Co za tym idzie, pojęcia księgowość i rachunkowość są dla nich tożsame. Warto jednak wiedzieć, iż choć są one ze sobą powiązane, nie oznaczają tego samego. Jakie są zatem najważniejsze różnice?

Co to jest księgowość?

Pierwszą najważniejszą kwestią jest to, iż ów termin jest elementem składowym rachunkowości. Jest to zatem dużo węższa dziedzina. Najprościej rzecz ujmując polega na ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń i działań w firmie. Dotyczy m.in. źródeł finansowania, składników majątkowych, zakupów firmowych, sprzedaży, wynagrodzeń pracowników oraz kwot przeznaczonych na reklamę i promocję. Są to więc wszystkie zdarzenia, które wpływają na majątek przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przychodów i rozchodów oraz ich źródeł. Księgowość polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym, dzięki czemu znamy ich wartość.

Jaki jest cel tego typu działań? Prowadzenie księgowości pozwala zyskać wiedzę na temat liczbowego przepływu wartości między poszczególnymi podmiotami. Możemy zatem stale kontrolować stan majątku firmy.

Co to jest rachunkowość?

To pojęcie dużo szersze, w skład którego wchodzi zarówno księgowość, jak i rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansowa. Drugi termin odnosi się do ewidencjonowania, analizowania i planowania kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Sprawozdawczość finansowa polega na tworzeniu bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz innych informacji. Dzięki niej jesteśmy w stanie dowiedzieć się jaka jest kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa, czy funkcjonuje ono w sposób efektywny oraz jakie są jego zobowiązania podatkowe.

Szukasz biura rachunkowego? Zapraszamy: księgowość Zabrze