Browse By

Rejestracja spółki z o.o. – najczęstsze błędy

Aby dokonać rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba przejść przez określoną procedurę. Wymaga ona uiszczenia pewnych opłat, które przepadają, jeśli wniosek o rejestrację zostanie odrzucony. Dlatego też warto dopilnować, aby wniosek został wypełniony poprawnie. Wielu przedsiębiorców, którzy zmieniają formę działalność, korzysta podczas rejestracji z pomocy biura rachunkowego, które zajmuje się ich księgowością. Wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem, które minimalizuje ryzyko błędu.

Drobne, lecz problematyczne błędy

Do najczęściej popełnianych należą drobne błędy, polegające na literówkach lub podaniu złego numeru PESEL. Niestety, ale nawet tak pozornie nieznaczące błędy powodują odrzucenie wniosku, a w konsekwencji konieczność złożenia go ponownie. Oznacza to znaczne wydłużenie czasu trwania całego procesu rejestracji firmy, a do tego konieczność ponownego uiszczenia opłaty rejestracyjnej w KRS. W przypadku standardowej procedury jest to 500 zł, a jeśli firma jest zakładana przez internet – 250 zł.

Nieprawidłowa nazwa spółki

Kolejny błąd dotyczy nazwy spółki. Teoretycznie jest ona dowolna, w praktyce jednak niektóre nazwy nie mogą zostać zarejestrowane. Przede wszystkim nie można wybrać nazwy, która już widnieje w rejestrze. Po drugie, nie może być ona myląca, czyli na przykład nawiązywać do nazwy spółki, która już istnieje. Nie wolno również używać nazw zastrzeżonych dla firm o określonym profilu działalności, takich jak np. “Bank”. Biuro rachunkowe, które prowadzi dla przedsiębiorcy księgowość, prawdopodobnie ustrzeże się takich błędów, dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu. Dlatego też warto skonsultować wniosek ze specjalistą.

Data umowy spółki i złożenia wniosku

Błędy popełniane przez przedsiębiorców dotyczą również dat. Warto pamiętać, że za datę utworzenia spółki uznaje się dzień, w którym na umowie pojawił się ostatni podpis. Konieczne jest również złożenie wniosku najpóźniej 7 dni po sporządzeniu umowy. Przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku.

Po więcej informacji zapraszamy: księgowość Piaseczno