Browse By

Sanepid

Państwowa Inspekcja Sanitarna określana potocznie mianem sanepidu jest instytucją specjalizującą się w realizowaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Odbywa się to poprzez sprawowanie kontroli nad warunkami higienicznymi w rozmaitych miejscach – bardzo często informacje o nieprzestrzeganiu tychże warunków sanepid uzyskuje dzięki skargom trafiającym do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Jakie sprawy są poruszane w skargach?

Lista spraw poruszanych w skargach jest bardzo długa. Dla przykładu sklepom i lokalom gastronomicznym obrywa się m. in. za to, że sprzedają przeterminowaną żywość, nie dbają o czystość (czego dowodem jest obecność insektów czy gryzoni), nie przywiązują należytej wagi do wyglądu personelu (brudna odzież robocza etc.). Generalnie przedmiot skarg powinny stanowić w szczególności zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych przez właściwe organy albo przez ich pracowników. Jeśli kontrola wykaże, że rzeczywiście w danym miejscu dochodzi do nieprawidłowości, wówczas właściciel musi się liczyć z poniesieniem konsekwencji.

O czym pamiętać, pisząc skargę?

Pisząc skargę do sanepidu, trzeba pamiętać o dwóch podstawowych sprawach:

– musi ona zawierać wyłącznie konkrety, najlepiej poparte dowodami, np. w postaci zdjęcia,

– musi być podpisana – sanepid nie zajmuje się anonimowymi pismami; instytucja ta jest zobligowana do zachowania do swej wiadomości danych autora, nie musi się ona zatem obawiać, że zostaną one ujawnione bez jego zgody.

Skargę można dostarczyć do stacji sanepidu osobiście bądź wysłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Dane kontaktowe poszczególnych stacji wojewódzkich można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://gis.gov.pl/?lang=pl&go=news w zakładce „kontakt”.

Wzór skargi do sanepidu

Nie ma odgórnie narzuconego wzoru pisma do sanepidu. Warto jednak mieć na względzie to, aby było ono uporządkowane. Należy zatem oznaczyć je adresem stacji, datą oraz danymi i podpisem autora. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór skargi do sanepidu.

ScreenShot001