Browse By

Copywriter – 20 czy 50 procent kosztów na umowie o dzieło?

Zawód copywritera cieszy się obecnie bardzo dużą popularnością. Można go uprawiać w ramach własnej działalności albo poprzez wykonywanie zadań na rzecz różnych firm na umowę o dzieło. W tym drugim przypadku trzeba brać poprawkę na to, że zmieniły się przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu.

Dla kogo 50 proc. kosztów uzyskania przychodu?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy odnośnie zasad uwzględniania kosztów pracy twórczej. Do końca 2017 r. osoby wykonujące dzieło o charakterze autorskim uwzględniali w zeznaniu podatkowym 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Obecnie natomiast prawo do uwzględniania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu przysługuje mocno zawężonej grupie twórców, do której zaliczają się:

– twórcy sztuki ludowej,

– filmowcy (aktorzy, scenarzyści, reżyserowie, montażyści, operatorzy),

– programiści,

– publicyści i dziennikarze,

– urbaniści i architekci,

– artyści sztuk plastycznych,

– artyści związani ze sztuką sceniczną, np. muzycy, dekoratorzy etc.,

– pracownicy naukowi i dydaktyczni.

Powyższa grupa zyskała ponadto przywilej w postaci zwiększenia maksymalnego limitu kwoty dochodów, od których odlicza się 50 proc. kosztów – wzrósł on z 42764 zł do 85528 zł.

20 proc. kosztów uzyskania przychodu dla copywriterów

Pozostali twórcy – w tym copywriterzy (np. www.sofista.com.pl) na umowie o dzieło – zostali wyłączeni z możliwości odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Mogą oni uwzględnić tylko 20 proc. kosztów, co w praktyce poskutkuje tym, że zapłacą większy podatek. Dla tej grupy nie zwiększono też limitu kwoty dochodów.