Browse By

Donos do spółdzielni

Spółdzielnia mieszkaniowa to jedna z wielu instytucji, do których Polacy wysyłają donosy. Treść tych pism jest zwykle dokładnie weryfikowana, ponieważ zawarte w nich informacje zwykle mają duży wpływ na wysokość czynszu.

Co zawierają donosy do spółdzielni mieszkaniowych?

Donosy do spółdzielni mieszkaniowych to donosy sąsiedzkie. Dotyczą one w głównej mierze liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach, od której zależy wysokość opłat za wywóz śmieci, dostawę wody oraz odprowadzanie nieczystości. W omawianych pismach poruszane są również takie sprawy związane z niestosownym zachowaniem sąsiadów, którzy np. nagminnie zakłócają ciszę nocną lub w inny sposób uprzykrzają codzienne życie pozostałym lokatorom. Co się natomiast tyczy sposobu przeprowadzania kontroli, to wygląda to tak, że pracownicy spółdzielni nie mają prawa wejść do mieszkania, aby np. policzyć mieszkańców. Muszą być w towarzystwie strażników miejskich lub policjantów, niemniej aby ich wezwać, trzeba się odwołać do jakiegoś naruszenia.

Jak napisać donos do spółdzielni mieszkaniowej?

Informacje zawarte w donosie powinny być przedstawione w prosty i przejrzysty sposób oraz odnosić się do konkretnych zdarzeń. Najlepiej poprzeć je dowodami w postaci fotografii lub zeznań świadków. Pisząc donos, trzeba pamiętać o tym, aby nie był on nacechowany emocjami, ponieważ da to administracji osiedla podejrzenie, że w rachubę wchodzą tylko sąsiedzkie porachunki. Nie jest zalecane pisanie anonimów – różne instytucje co do zasady nie zajmują się niepodpisanymi donosami. Oczywiście w treści można zastrzec, że dane osobowe autora pozostają do wiadomości spółdzielni.

Nie ma odgórnie narzuconego wzoru donosu do spółdzielni mieszkaniowej – ten zamieszczony poniżej to przykład takiego pisma: