Browse By

Umowa wynajmu samochodu – jakie elementy powinna zawierać?

Wynajem samochodu w wielu sytuacjach stanowi doskonałe rozwiązanie. Obecnie na rynku istnieje wiele firm, oferujących tego typu usługi. możemy zatem wybierać pośród wielu modeli aut oraz możliwych opcji czasu wypożyczenia. Wynajmując auto musimy podpisać umowę. Nim jednak do tego dojdzie, warto wiedzieć, co powinno się w niej znaleźć.

Umowa najmu samochodu – elementy niezbędne

Niezależnie od okresu czasu, na jaki decydujemy się wypożyczyć wybrany przez nas pojazd, w zawieranej umowie wynajmu samochodu muszą znaleźć się odpowiednie informacje. Do najważniejszych z nich zaś należą:

  • dane stron umowy – czyli wskazanie wynajmującego oraz najemcy wraz z ich aktualnymi danymi osobowymi takimi jak: numer i seria dowodu osobistego, NIP lub PESEL oraz adres zamieszkania oraz numer telefonu,
  • oświadczenie woli – inaczej treść umowy, która powinna w sposób szczegółowy i konkretny opisywać przedmiot najmu oraz warunki zawieranej umowy; tutaj w szczególności należy zwrócić uwagę na informacje, dotyczące opłat – tak czynszowych, jak i eksploatacyjnych; w umowie muszą bowiem znaleźć się ustalenia na temat kosztów, związanych na przykład ze zużyciem oleju silnikowego czy płynu chłodniczego, a dokładniej: kto je pokrywa i w jaki sposób ma tego dokonać,
  • podpisy obu stron – koniecznie własnoręczne.

Co jeszcze zawiera taka umowa?

W umowie najmu samochodu, oprócz informacji o jego marce i modelu, roku produkcji, pojemności silnika oraz numeru rejestracyjnego, możemy znaleźć numer VIN nadwozia. Tutaj z kolei warto pamiętać o tym, iż numer VIN z dowodu rejestracyjnego musi być zgodny z numerem VIN, widniejącym między innymi w lewym dolnym rogu przedniej szyby oraz na prawym środkowym słupku karoserii.

Ponadto w umowie na wypożyczenie pojazdu mogą znaleźć się informacje na temat wyposażenia auta oraz numery bądź rodzaje płynów eksploatacyjnych.

W przypadku samochodów napędzanych gazem zaś, w umowie lub w załączniku do niej powinny znaleźć się informacje na temat homologacji.

Warunki rozwiązania umowy najmu samochodu oraz ważne terminy

„Bardzo ważnym elementem umowy najmu samochodu jest informacja, która mówi o tym, w jaki sposób zawierana umowa może zostać rozwiązana. Nieuregulowanie tych kwestii może bowiem skutkować bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami” – ostrzega nasz rozmówca z Wypożyczalni Samochodów ABACUS CAR RENTAL.

Ponadto na końcu tego typu umowy zawsze warto określić terminy takie jak:

  • okres wypowiedzenia umowy,
  • datę oddania pojazdu wynajmującemu,
  • datę zwrócenie auta najemcy.

Dodatkowo w umowie najmu pojazdu powinny znaleźć się także informacje, dotyczące ewentualnych kar finansowych w przypadku niedotrzymania powyższych terminów przez strony, zawierające umowę.